UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2014, với kinh phí thực hiện hơn 6 tỉ đồng. Kế hoạch có 6 hợp phần gồm: cải thiện và phát triển đàn bò sữa; đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi bò sữa tiên tiến; tăng cường công tác thú y, kiểm soát dịch bệnh trên đàn bò sữa; công tác quản lý, đánh giá di truyền giống bò sữa theo phương pháp tiên tiến và xây dựng đàn hạt nhân mở; quản lý, giám sát đánh giá dự án. Mục tiêu của Dự án nhằm tăng đàn bò sữa từ 4.700 con lên 6.000 con; năng suất sữa đạt 3.900 kg/con/chu kỳ và sản lượng sữa tươi đến năm 2014 đạt 8.000 tấn/năm; tăng diện tích đồng cỏ để đáp ứng nhu cầu thức ăn thô xanh cho bò sữa đạt diện tích đồng cỏ 300 ha; giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động nông thôn.

Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng có trên 2.000 hộ nuôi bò sữa, trong đó chủ yếu là đồng bào Khmer. Khi dự án triển khai thực hiện sẽ khắc phục được các nhược điểm đang tồn tại trong công tác chăn nuôi bò như: hạn chế dịch bệnh, chăn nuôi theo phương pháp khoa học, hạ giá thành chăn nuôi, nâng cao sản lượng và chất lượng sữa.