Theo Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng (Sở NN-PTNT), sau 2 năm triển khai mô hình “Khuyến nông viên gắn với vườn mẫu”, năng suất cà phê của những hộ nông dân tham gia mô hình ở các huyện Bảo Lâm, Lâm Hà, Di Linh và thành phố Bảo Lộc đã đạt bình quân 5 tấn nhân/ha/năm - tăng từ 4,4 tới 39% so với vườn đối chứng, đặc biệt có hộ đạt năng suất trên 8 tấn nhân/ha.

Thực hiện mô hình này, dinh dưỡng của cây cà phê đã được cải thiện, cây phát triển tốt và cho nhiều quả hơn, giảm rụng trái nên năng suất tăng; ngoài ra, nông dân còn giảm được chi phí đầu tư do giảm được công lao động, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.