Theo thống kê mới đây của Bộ phận khuyến nông thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco), vụ mía 2013-2014 vừa qua, năng suất mía cao nhất được chấm tại các rẫy mía của nông dân đăng ký trở thành thành viên Câu lạc bộ 200 tấn lên đến 242,4 tấn/ha, thấp nhất là 180,3 tấn/ha; chữ đường cao nhất 11,7 CCS, thấp nhất 9 CCS; năng suất đường cao nhất 25,04 tấn/ha, thấp nhất 18,35 tấn/ha.

Với việc nông dân ngày càng quan, tâm đầu tư nên năng suất mía không ngừng nâng cao.

Có được kết quả này, một phần là nhờ công tác phối hợp tuyên truyền, nhất là các lớp tập huấn, hội thảo về chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu các giống mía mới chất lượng mà Casuco tổ chức trong thời gian qua đã làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức của người dân trong việc hướng đến nguồn mía đạt năng suất và chất lượng.