Huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông, đang xúc tiến xây dựng thương hiệu các sản phẩm xoài Đắc Ghềnh và sầu riêng Đắc Min.

Huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông, đang xúc tiến xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa cho các sản phẩm xoài Đắc Ghềnh và sầu riêng Đắc Min. Đây đều là những loại nông sản đặc trưng của địa phương, với chất lượng thơm ngon vượt trội và sản lượng ổn định.

Sản phẩm xoài Đắc Ghềnh được trồng cả chính vụ và trái vụ, trên vùng đất xám pha cát, cho mùi vị rất thơm và ngọt. Với sầu riêng Đắc Min, loại trái cây có tiếng từ lâu ở địa bàn Tây Nguyên.

Huyện Đắc Min đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thương hiệu cho các loại nông sản này, phấn đấu trong 2 năm tới sẽ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa Xoài Đắc Ghềnh và Sầu riêng Đắc Min.

Ông Lê Văn Điệp, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đắc Min, cho biết, khó khăn là người dân sản xuất theo quy mô hộ gia đình, nên quá trình thực hiện các bước xây dựng thương hiệu, thực hiện các biện pháp sản xuất sạch… gặp những khó khăn nhất định. Về góc độ quản lý, Nhà nước chỉ có những định hướng. Trong công tác sản xuất, Nhà nước chỉ hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp sạch, tổ chức hướng dẫn, tập huấn khuyến cáo người dân trong việc xây dựng thương hiệu cũng như giữ được thương hiệu trên thị trường.