Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, hiện toàn tỉnh có khoảng 3.896ha diện tích xoài cát Hòa Lộc, tập trung ở các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, TP.Vị Thanh. Theo đó, nông dân sản xuất 2 vụ xoài/năm: vụ chính từ tháng 8 đến 12, vụ nghịch từ tháng 1 đến 5. Hàng năm, các nhà vườn cung ứng cho thị trường khoảng 17.872 tấn xoài trái. Mấy năm gần đây, xoài cát Hòa Lộc có thị trường đầu ra và giá cả tương đối ổn định nên các nhà vườn đều có cuộc sống khá giả, hiện xoài cát Hòa Lộc là một trong 10 nông sản chủ lực của tỉnh.