Thực hiện các chương trình cải tạo, nâng cấp và phát triển đàn bò vàng Việt Nam, trong những năm qua, Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều dự án nhằm lai tạo và cải thiện đàn bò của tỉnh như Sind hóa, Zebu hóa đàn bò. Hiện nay, Vĩnh Phúc có tổng đàn bò trên 94.000 con, trong đó, đàn bò lai đã chiếm trên 70%. Đây là điều kiện tốt để đưa các giống bò chuyên thịt, có chất lượng cao vào lai tạo để tạo ra đàn bò thịt thương phẩm năng suất, chất lượng. Tháng 6-2013, Trung tâm Giống vật nuôi của tỉnh đã thử nghiệm tinh giống bò chuyên thịt B.B.B về phối giống cho đàn bò trên địa bàn tỉnh.

Được biết, bò B.B.B (Blanc Blue Belge) là giống bò chuyên thịt của Bỉ, bò có màu lông trắng, xanh lốm đốm hoặc trắng lốm đốm, có thân hình đẹp, đồ sộ, cấu trúc xương vững chắc và cơ bắp rất phát triển. Bê sơ sinh có khối lượng 42-45kg. Bê 6-12 tháng, tăng trọng bình quân 1.300 gram/ngày. Khi một năm tuổi bê đực nặng 470-490kg, bê cái 370-380kg. Trưởng thành bò đực nặng 1.100-1.200kg, bò cái nặng 710-720kg. Ở tuổi giết thịt, bê đực 14-16 tháng có tỷ lệ thịt xẻ 66%, thịt chất lượng, thơm ngon, dinh dưỡng cao.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã lai tạo thành công giống bò B.B.B tại gia đình anh Nguyễn Văn Chiến ở thôn Thiện Kế, xã Thiện Kế (Bình Xuyên). Bê con sinh ra khỏe mạnh, phát triển bình thường, khối lượng sơ sinh 37kg.

Lai tạo giống bò B.B.B trên nền đàn bò thịt lai Sind thành đàn bò lai F1 hướng thịt, góp phần tăng sản lượng thịt bò chất lượng cao, cũng như đa dạng giống bò thịt trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.