Hiện Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (Cao su Lộc Ninh) được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chọn là đơn vị điểm cải tiến kỹ thuật nông nghiệp. Công ty đã ứng dụng hiệu quả để các đơn vị trong, ngoài tập đoàn học tập. điển hình như trồng bầu 4-5 tầng lá để rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản 6 tháng đến 1 năm.

Năm 2012-2013, Nông trường 2 được công ty chọn thí điểm bón phân cá trên vườn cây khai thác thay thế phân vô cơ (đạm, lân, kali), trên diện tích 600 ha của cây cạo nhóm 1 và nhóm 2. Phó giám đốc nông trường Lâm Quốc Tiến cho biết: Qua theo dõi và so sánh với vườn cây cùng nhóm tuổi bón phân vô cơ, thì bón phân cá hiệu quả kinh tế cao hơn. Cụ thể, hàm lượng mủ khô (DRC) cao hơn 1,2-2%, năng suất vườn cây cũng tăng hơn. Cây phát triển bình thường với bộ lá xanh đồng đều, thời gian khi cây nghỉ cạo nhanh hơn 10-12 ngày; thời gian rụng lá muộn hơn 7-10 ngày và bệnh phấn trắng giảm 15-20%. Vườn cây sau thời kỳ rụng lá đưa vào cạo sớm hơn và thời gian thu hoạch mủ dài hơn so bón phân vô cơ 11-15 ngày/năm.

Do phân cá có hàm lượng hữu cơ và vi sinh giúp lá phân hủy, xác thực vật tạo đất tơi xốp hơn nên đầu mùa mưa bộ rễ tơ phát triển tốt, mật độ rễ trên đơn vị cao hơn 20-24%. Do thời gian bón phân cá sớm hơn so phân vô cơ, nông trường đã chủ động bón trước mùa mưa nên tỷ lệ hao hụt bay hơi, rửa trôi thấp hơn so bón phân vô cơ và thuận lợi cho công nhân vận chuyển, bón phân.

Từ thí điểm bón phân cá thay phân vô cơ ở vườn cây của Nông trường 2, trong năm 2014, cao su Lộc Ninh tiếp tục áp dụng tại các nông trường 2, 3, 6 và 7.