Thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, năm 2010, ông Nguyễn Công Tại, ở thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định), đã trồng 118 cây dừa xiêm trên diện tích 3.600 m2 đất vườn nhà. Nhờ đầu tư chăm sóc, bón phân, tưới nước, theo đúng quy trình kỹ thuật, sau gần 4 năm, vườn dừa của ông đã có gần 100 cây cho quả. Theo ông Nguyễn Công Tại, với giá 10.000 đồng/quả dừa, bình quân một cây dừa đem lại 1,5 triệu đồng/năm, ông đã thu khoảng 150 triệu đồng/năm từ vườn dừa xiêm.