Tiên Yên (Quảng Ninh) có trên 35.000ha rừng và cây ăn quả tập trung, là tiềm năng, lợi thế để phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Những năm gần đây, phong trào nuôi ong ở Tiên Yên phát triển mạnh, hiện toàn huyện có gần 300 hộ nuôi với hơn 2.000 đàn ong, tập trung ở các xã Yên Than, Phong Dụ, Đại Dực, Tiên Lãng… Nghề nuôi ong đã tạo được nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân lúc nông nhàn.

Để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này, huyện đã đề xuất Sở KH&CN, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) hỗ trợ xây dựng Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận mật ong Tiên Yên”. Dự án được triển khai từ năm 2012, các hộ nuôi ong được định hướng, thống nhất về quy trình kỹ thuật nuôi, sản xuất mật ong chất lượng tốt.