Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng cánh đồng mẫu lớn của tỉnh, nhiều địa phương đã thực hiện dồn điền, đổi thửa, xây dựng các khu sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh. Cùng với đó là chuyển đổi những diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém năng suất sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao.

Trong vụ xuân 2014, toàn tỉnh Thanh Hóa có 1.079 ha đất nông nghiệp được sản xuất rau quả theo hướng tập trung và được các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; trong đó, ớt là loại cây trồng bao tiêu nhiều nhất, với diện tích tới 669 ha, sau đó là ngô ngọt, thanh long, dưa bao tử...

Theo tính toán của bà con nông dân, những diện tích rau quả được bao tiêu, đặc biệt là những diện tích được sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập cao hơn hẳn như: cây ớt đã trừ chi phí bình quân cho thu nhập 170 triệu đồng/ha/vụ; cây ngô ngọt, dưa bao tử cho thu nhập bình quân 80-90 triệu đồng/ha/vụ...