Thời điểm này, hơn 4 nghìn ha vải thiều sớm tập trung ở Lục Ngạn, Tân Yên, Lục Nam, Yên Thế (Bắc Giang) chuẩn bị cho thu hoạch.

Theo cơ quan chuyên môn, sản lượng vải sớm ước đạt gần 20 nghìn tấn, giảm 4 nghìn tấn so với năm ngoái. Nguyên nhân sụt giảm là do mưa phùn, ẩm ướt liên tục khoảng 40 ngày đúng giai đoạn vải ra hoa nên việc thụ phấn kém.

Dự kiến vải thiều sớm thu hoạch vào cuối tháng này muộn hơn khoảng nửa tháng so với các năm trước.