Theo nông dân trồng điều trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giá hạt điều thô thương lái mua tại nhà là 25-26 ngàn đồng/kg, tăng 3-4 ngàn đồng/kg so với hồi cuối tháng 4-2014. Giá hạt điều thô tăng là do đã vào cuối vụ thu hoạch và năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, năng suất điều thấp, bình quân chỉ hơn 1 tấn/hécta. Với giá bán hiện nay, người trồng chỉ lời 3-5 triệu đồng/hécta/năm. Vì thế tại những vùng có thể chuyển đổi được, nông dân đã chặt bỏ cây điều để trồng những cây lâu năm khác có hiệu quả hơn, như: tiêu, cà phê và cây ăn trái, với lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng điều.