Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6239/BTC-QLG, công bố giá thành sản xuất và giá mua lúa định hướng vụ hè thu năm 2014.

Theo đó, mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ hè thu năm 2014 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xác định từ 3.742 - 4.908 đồng/kg. Mức giá thành bình quân sản xuất lúa kế hoạch vụ hè thu năm 2014 tại các tỉnh ĐBSCL khoảng 4.370 đồng/kg.

Căn cứ vào mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ hè thu 2014 do Bộ Tài chính công bố như trên, các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, cá nhân mua lúa với giá định hướng đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất lúa vụ hè thu 2014.