Hai tổ chức chứng nhận Friend of the Sea (FOS) và GlobalGAP đã công bố cùng hợp tác trong việc dán nhãn tiêu dùng cho hơn 2 triệu tấn thủy sản nuôi.

Theo đó, các trại nuôi thủy sản đã được GlobalGAP chứng nhận chỉ cần được đánh giá bổ sung một số tiêu chuẩn bền vững để có đủ tư cách sử dụng nhãn tiêu dùng bền vững quốc tế FOS dành cho nuôi trồng thủy sản.

Sự công nhận này giúp giảm đáng kể sự trùng lặp giữa các hoạt động thẩm định trại nuôi. Đổi lại, các trại nuôi được FOS chứng nhận có thể bổ sung thẩm định của GlobalGAP vào trong quá trình thẩm định để tái chứng nhận vào năm tiếp theo.

Người tiêu dùng sẽ có thể nhận biết được sản phẩm thủy sản mang cả nhãn FOS và khẩu hiệu “nuôi có trách nhiệm” và mã GGN của GlobalGAP.

Hai tổ chức này cũng tham dự triển lãm Thủy sản Toàn cầu 2014 tại Brussels, Bỉ.