Theo UBND huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang), tổng diện tích thả nuôi thủy sản từ đầu năm đến nay đạt 2.209 ha, đạt 35% kế hoạch, tăng 334 ha so cùng kỳ.

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 380 tấn, đạt 2,3% kế hoạch, giảm 2.364 tấn so cùng kỳ. Nguyên nhân do người dân thả nuôi theo lịch khuyến cáo của cơ quan chuyên môn nên thời gian thả nuôi trễ so với cùng kỳ, đa số các diện tích thả nuôi chưa đến giai đoạn thu hoạch.

Hiện nay, cán bộ ngành Nông nghiệp tiếp tục theo dõi công tác cải tạo ao đầm, đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn, tập trung tuyên truyền lịch thời vụ đến tận các hộ nuôi, đảm bảo thả nuôi theo lịch thời vụ để hạn chế dịch bệnh xảy ra.