Hội Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cà Mau cho biết giá tôm nguyên liệu giảm liên tục trong tuần vừa qua.

- Tôm sú:

20 con/kg, giá: 260.000 đ/kg. So với tuần trước: -20.000 đ/kg.

30 con/kg, giá: 230.000 đ/kg. So với tuần trước: -25.000 đ/kg

40 con/kg, giá: 190.000 đ/kg. So với tuần trước: -30.000 đ/kg

- Tôm bạc 300 con/kg, giá: 45.000 đ/kg. So với tuần trước: ổn định

- Tôm thẻ chân trắng:

100 con/kg, giá: 73.000 đ/kg. So với tuần trước: -16.000 đ/kg

90 con/kg, giá: 77.000 đ/kg. So với tuần trước: -16.000 đ/kg

80 con/kg, giá: 83.000 đ/kg. So với tuần trước: -16.000 đ/kg

70 con/kg, giá: 93.000 đ/kg. So với tuần trước: ổn định

60 con/kg, giá: 91.000 đ/kg. So với tuần trước: -7.000 đ/kg