Vừa qua, tại Hà Nội, đặc sản quýt hồng Lai Vung và xoài Cao Lãnh là 2 sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp vinh dự được tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2013. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Từ 228 sản phẩm tham gia bình chọn, Ban Tổ chức đã chọn ra 155 sản phẩm tiêu biểu thuộc 3 nhóm hàng: sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chế biến và sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Các sản phẩm này phải đảm bảo các tiêu chí sản xuất hoàn toàn trong nước, chiếm tỷ lệ cao trong nước và xuất khẩu; có tính cạnh tranh; sản phẩm mới; mẫu mã đẹp; thân thiện với môi trường; đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; mang tính phát triển bền vững...

Đây là chương trình nhằm tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất; là còn là dịp để người nhân tìm hiểu, lựa chọn, có niềm tin khi sử dụng các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam; tẩy chay hàng giả, hàng kém chất lượng...