Ông Ngô Minh Toại, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), cho biết khoảng 20 ngày nay, bãi bồi ven biển từ rạch Hai Thọ đến kinh Hai Thiện và khu rẫy Trương Phi bắt đầu xuất hiện nghêu giống, thu hút hàng trăm hộ dân tham gia khai thác.

Xã viên HTX nuôi nghêu Đất Mũi ương nghêu cám.

Mùa mưa hàng năm, bãi bồi ven biển của xã Đất Mũi xuất hiện nhiều nghêu giống. Nhiều người đã hội tụ về tranh khai thác khiến tình hình an ninh trật tự phức tạp. Giữa năm 2013, Sở NN&PTNT Cà Mau cùng ngành chức năng hợp nhất 16 HTX hiện hữu thành 1 HTX nuôi nghêu Đất Mũi, thông qua quy chế hoạt động mới. HTX chịu trách nhiệm quản lý, khai thác có hiệu quả bãi nghêu rộng 3.000ha (từ kinh Ô Rô đến Rạch Mũi, xã Đất Mũi). Trong đó, khoảng 600ha là vùng nuôi nghêu thương phẩm, diện tích còn lại để khai thác nghêu giống. Vào mùa nghêu, HTX còn tổ chức ương, bán nghêu giống và bao ví nuôi nghêu thương phẩm.