Mặc dù cây sầu riêng đã xuất hiện ở Khánh Sơn(Khánh Hòa) trong nhiều năm, thương hiệu cũng được xây dựng nhưng với việc thiếu sự quản lý, mạnh ai nấy làm trong thời gian qua đã khiến chất lượng quả cũng như thương hiệu sầu riêng đã sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thu nhập của bà con. Do vậy, trong 2014, UBND huyện Khánh Sơn đã quyết tâm thực hiện hàng loạt thay đổi trong công tác quản lý, nhằm giúp bà con an tâm trong sản xuất.

Trong niên vụ sầu riêng này, UBND huyện đã phối hợp với các ngành và địa phương triển khai áp dụng quy trình cánh tác, nâng cao chất lượng sầu riêng. Đây là đề tài đã được huyện cùng với các nhà khoa học nghiên cứu và áp dụng thành công. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục vận động khoảng 30-50 hộ đăng ký thương hiệu đối với 2 loại sầu riêng Monthong và Ri6. 100% hộ dân trồng sầu riêng đều cam kết sẽ không sử dụng thuốc làm chín trái trong vụ này và những năm tiếp theo. Đồng thời, UBND huyện đã có phương án thành lập Hiệp hội sầu riêng ngay trong tháng 6 nằm 2014.

Theo đó, mỗi xã sẽ có chi hội, số lượng người dân tham gia không hạn chế. Những hộ tham gia vào Hiệp hội sẽ được tạo điều kiện trong sản xuất, với những hỗ trợ về kỹ thuật, phân bón, thị trường và xây dựng thương hiệu. Việc thành lập Hiệp hội sẽ giúp huyện quản lý chặt chẽ hơn hoạt động sản xuất, cũng như thương hiệu sầu riêng, nhằm đảm bảo thu nhập ổn định cho người dân.