Thị trường Nga vẫn tiếp tục đóng chặt cửa đối với cá tra Việt Nam, bỏ mặc các dự báo thị trường này sẽ mở cửa chậm nhất vào cuối tháng 4/2014.

Trước đó, cá tra Việt Nam từng bị tạm ngưng xuất khẩu vào Nga vào năm 2008 do tình trạng mạ băng cao trong sản phẩm.

Sau khi Việt Nam cam kết không để tái diễn tình trạng mạ băng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm nên đến giữa năm 2009 mới được xuất khẩu trở lại. Tuy nhiên, đến cuối năm 2013, phía Nga có một đợt thanh, kiểm tra vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số ao nuôi, cơ sở chế biến của một số doanh nghiệp đang xuất khẩu cá tra sang Nga. Kết quả, cá tra Việt Nam bị tạm ngưng xuất khẩu sang thị trường này kể từ ngày 31/1/2014.