Gần 1 tháng qua, các doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu trên địa bàn An Giang và các tỉnh lân cận đã ngưng mua cá nguyên liệu của nông dân, làm người nuôi điêu đứng. Đại diện một doanh nghiệp cho biết, do thị trường thế giới hạn chế nhập hàng; giá xuất khẩu chỉ tăng 30 cent, nhưng giá nguyên liệu lại tăng 2.500 đồng/kg, nên doanh nghiệp hạn chế sản xuất.

Ông Trần Văn Giàu, ngư dân nuôi cá tra xã Mỹ Phú (Châu Phú) cho biết: “300 tấn cá của gia đình tôi đã quá kỳ thu hoạch, tôi liên hệ khắp các nhà máy trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ nhưng không nhà máy nào nhận mua. Tình trạng này buộc lòng tôi phải cho cá ăn ít lại chờ doanh nghiệp mua cá trở lại”.