Vùng bãi bồi ven biển thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau đang vào mùa khai thác nghêu giống, thu hút hàng trăm hộ tham gia khai thác. UBND xã Đất Mũi cho biết, những người khai thác nghêu giống chủ yếu là xã viên của HTX nuôi nghêu Đất Mũi, hiện số nghêu khai thác còn ít nhưng cũng góp phần giúp các xã viên nghèo có thu nhập ổn định cuộc sống.

Nhằm tránh nạn tranh giành khai thác nghêu giống mỗi khi vào mùa, ngành chức năng địa phương đã hợp nhất 16 HTX hiện hữu thành 1 HTX nuôi nghêu Đất Mũi. HTX mới này chịu trách nhiệm quản lý, khai thác bãi nghêu rộng 3.000ha; trong đó, khoảng 600ha là vùng nuôi nghêu thương phẩm, diện tích còn lại để khai thác nghêu giống.