Theo thống kê chưa đầy đủ từ ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), toàn huyện hiện có gần 2.000ha trồng cam sành, tăng trên 1.000ha so với cùng kỳ, tập trung nhiều ở hai xã Hiệp Hưng và Tân Long. Tuy nhiên, do việc phát triển cam sành tăng “đột biến” không theo quy hoạch, nên việc cung ứng giống cây trồng sạch bệnh là rất hạn chế, phần lớn nông dân sử dụng nguồn giống trôi nổi bên ngoài không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, nhiều mầm bệnh. Hiện có trên 1.000ha cam sành đang nhiễm bệnh vàng lá, trong đó diện tích nhiễm trên 70% là 133ha, từ 30-70% là 511ha và dưới 30% là 474ha.