Theo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Lục Nam (Bắc Giang), năm 2014 toàn huyện có 6.600 ha vải thiều cho thu hoạch, trong đó diện tích vải sớm 1.300 ha, còn lại là vải chính vụ.

Năm nay mưa nhiều vào thời điểm vải sớm ra hoa, nhưng do người dân chú ý chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên năng suất vải thiều sớm đạt khá hơn, sản lượng ước đạt hơn 10.000 tấn.

Các xã có diện tích vải thiều sớm nhiều là: Bình Sơn, Chu Điện, Bảo Sơn, Thanh Lâm. Một số thương nhân đã đặt mua vải sớm tại vườn với giá từ 13.000 – 14.000 đồng/kg.