Ông Nguyễn Quang Hòe, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ tiểu thủ công nghiệp Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, chuyên trồng và sản xuất bịch phôi nấm cung cấp ra thị trường, hiện các hộ trồng nấm đang bắt đầu vào mùa vụ mới. Trung bình mỗi ngày, hợp tác xã sản xuất từ 12-15 ngàn bịch phôi nấm. Vụ mùa này, giá phôi nấm cung cấp ra thị trường giảm khoảng 5% so với vụ nấm cuối năm 2013. Do thời gian qua, giá một số loại nấm đứng ở mức thấp nên mùa vụ này, nhiều nông dân trồng nấm không đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nhu cầu tiêu thụ bịch phôi nấm không cao bằng các vụ nấm khác trong năm. Hiện lượng nấm mèo khô tồn tại các trại nấm còn khá nhiều vì giá thu mua thấp, chỉ có từ 70-72 ngàn đồng/kg.