Sau khi công bố hết dịch cúm gia cầm, giá bán gà tại Tây Ninh đã tăng trở lại, từ 26.000 đồng/1kg lên 38.000 đồng/1kg. Với mức giá này, người nuôi gà thả vườn lãi 5.000 đồng mỗi kg.

Các trang trại nuôi gà công nghiệp cũng ăn nên làm ra khi thị trường Campuchia tiêu thụ mạnh gia cầm xuất bán từ Việt Nam. Theo Chi cục Thú y Tây Ninh, mỗi ngày doanh thu xuất bán gà sang Campuchia đạt 1 tỷ đồng.

Người nuôi gà thả vườn và gà công nghiệp tại Tây Ninh bắt đầu gầy dựng, phát triển đàn gia cầm sau thời gian bị dịch cúm A/H5N1.

Đợt cúm gia cầm vừa qua làm chết gần 20.000 con gà, vịt trên địa bàn tỉnh. Trong đó, người chăn nuôi gà tại huyện Châu Thành bị thiệt hại nhiều nhất, với khoảng 14.000 con gia cầm bị tiêu hủy. Một số người dân phải chuyển hướng làm ăn, từ bỏ đàn gà vì quá ngán ngẩm với dịch bệnh và không còn vốn liếng để tái đàn.

Một trại nuôi gà của người dân bắt đầu hoạt động trở lại

Riêng những hộ dân cầm cự được, nay hưởng lợi từ việc giá gà tăng trở lại và thị trường tiếp tục có nhu cầu cao về thịt gà.