Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm 2014 đạt 49.740 tấn, giảm 12% hay 6.837 tấn so với cùng kỳ năm ngoái và giảm chủ yếu trên lĩnh vực nuôi trồng. Trong đó, sản lượng cá tra thâm canh chỉ đạt 38.131 tấn (giảm 19,7% hay 9.376 tấn so với cùng kỳ năm ngoái).

Giá cá tra nguyên liệu trong tháng 5 dao động từ 25.000- 25.500 đ/kg, ổn định so với hồi tháng 3/2014. Với giá này, người nuôi có lãi từ 2.000- 3.000 đ/kg, nhưng nguồn cung rất hạn chế do tình trạng xuống giá cá kéo dài trong thời gian trước đó.

Nhiều hộ nuôi bỏ nghề hoặc chuyển đổi sang nuôi loại thủy sản khác, số cơ sở nuôi cá tra còn lại cho cá ăn cầm chừng, kéo dài thời gian, cá không đạt kích cỡ thương phẩm để bán. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố tăng thuế chống bán phá giá lần thứ 9, bình quân mỗi mức thuế từ 0,42- 1,2 USD/kg. Dự báo giá cá tra sẽ giảm trong thời gian tới.

Toàn tỉnh còn 419ha ao, hầm nuôi cá tra (giảm 3% hay 13,4ha so với cùng kỳ năm ngoái).