Sau gần một năm giảm xuống tới mức thấp, giá gà đang tăng lên. Theo khảo sát tại các hộ nuôi gà thả vườn tại huyện Yên Thế (Bắc Giang), giá bán đang dao động khoảng 65.000-75.000 đồng/kg. Với giá này, cứ 1.000 con gà bán ra, người chăn nuôi lãi 20-25 triệu đồng. Hiện nay, toàn huyện Yên Thế có 17 nghìn hộ nuôi gà, với tổng đàn 2,2 triệu con.

Yên Thế đẩy nhanh đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà đồi theo hướng VietGAP tại ba xã: Đồng Tâm, Tam Tiến và Tiến Thắng.

UBND huyện Yên Thế đang tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn, tuyên truyền vận động nông dân áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn. Tiếp tục đẩy nhanh đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà đồi theo hướng VietGAP tại ba xã: Đồng Tâm, Tam Tiến và Tiến Thắng để nâng cao chất lượng sản phẩm.