UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đồng ý cho Công ty TNHH MTV Bò sữa TP Hồ Chí Minh triển khai dự án “Chăn nuôi bò giống, bò thịt tại tỉnh Lâm Đồng”. Theo đó, dự án sẽ được triển khai tại hai xã Đà Loan và Tà Hine thuộc huyện Đức Trọng trên tổng diện tích gần 237ha; trong đó có 2ha chuồng trại, 0,6 ha xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, trồng cỏ 100ha, trồng keo lai hơn 85ha...

Dự kiến, trang trại chăn nuôi bò này của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP HCM sẽ chăn nuôi thường xuyên 1.000 con bò (gồm 800 con bò siêu thịt và 200 con bò giống thịt cao sản) hằng năm. Theo kế hoạch, đến nửa cuối năm 2014, dự án bắt đầu đi vào hoạt động.