Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết, đến cuối tháng 5-2014, trên 2.500 héc-ta lúa hè thu của huyện nhiễm các loại sâu bệnh, nhiều nhất là bù lạch (1.510 héc-ta), sâu cuốn lá (400) và có 362 héc ta lúa bị chuột cắn phá…

Ngành Nông nghiệp địa phương đang hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ, ngăn chặn sâu bệnh hại lúa; đồng thời theo dõi diễn biến tình hình để có hình thức xử lý kịp thời, bảo vệ diện tích sản xuất.

Vụ hè thu năm 2014, huyện Thoại Sơn xuống giống 36.478 héc-ta lúa.