Thực hiện kế hoạch nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè 2014 của UBND huyện Tiền Hải (Thái Bình), các địa phương đã tiến hành nạo vét kênh mương và cải tạo diện tích ao đầm để thả giống, các cơ sở sản xuất và kinh doanh giống đã cung ứng giống kịp thời cho người nuôi, đảm bảo kịp thời vụ.

Tính đến ngày 20/3, diện tích nuôi thủy sản nước ngọt đạt 900 ha, đối tượng nuôi chủ yếu là các loại cá truyền thống như: trắm, chép, trôi, mè... Bên cạnh đó còn đưa vào nuôi mở rộng một số giống có giá trị kinh tế cao như rô phi lai xa, cá quả, cá trắm đen lai... Diện tích nuôi ngao đạt 2.366 ha, chủ yếu nuôi ngao trắng, sản lượng thu hoạch đạt 3.500 tấn. Diện tích nuôi thủy sản nước lợ đạt 1.927 ha.

Hết quý II năm 2014, Tiền Hải phấn đấu thả nuôi trên toàn bộ diện tích mặt nước nuôi nước ngọt và sản lượng thu hoạch ngao đạt khoảng 13.000 tấn. Ðối với nuôi nước lợ, tập trung thả nuôi theo đúng kế hoạch trên toàn bộ diện tích nuôi, tăng cường công tác chăm sóc, quản lý và phòng chống dịch bệnh trên các đối tượng nuôi.