Hiện nay, đã có 13 xã, thị trấn trong huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) triển khai dự án chăn nuôi bò sữa với 843 hộ, tổng đàn bò sữa là hơn 3.700 con. Để nhân rộng mô hình chăn nuôi hiệu quả này, huyện Vĩnh Tường đã tích cực cải tiến và quản lý tốt nguồn giống bò sữa, thông qua tiếp cận công nghệ sản xuất, nhân giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Huyện bố trí 12 cán bộ chuyên môn đảm nhận công tác phòng, chữa bệnh, phối giống nhân tạo cho bò sữa trong vùng. Công nghệ chăn nuôi, thu thành phẩm từ bò sữa cũng được cải tiến nhờ được tăng cường hệ thống chuồng trại, vắt sữa, thu gom và bảo quản sữa. Hiện nay, có 3 trạm thu mua sữa bò tươi tại xã Vĩnh Thịnh, có 16 Tank lạnh bảo quản sữa với tổng dung tích chứa 31.300 lít và có 7 xe chuyên dụng dành cho vận chuyển sữa.

Từ chăn nuôi bò sữa, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập khá cao. Trung bình 1 con bò sữa cho năng suất 5 tấn sữa/con/năm, người nuôi thu lãi gần 30 triệu đồng/con/năm.