UBND xã Phú Thuận (An Giang) cho biết, nông dân trên địa bàn đã thả nuôi 19 triệu con giống, trên diện tích gần 160 héc-ta, trong đó khoảng 10 héc-ta tôm toàn đực.

Qua cảnh báo của ngành chức năng, nông dân xã Phú Thuận không thả nuôi tôm thẻ chân trắng vì sợ nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, vùng nuôi. Ngành Nông nghiệp địa phương thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tăng cường thăm đồng, theo dõi tình hình phát triển con giống; hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh đối với loài thủy sản này.

Theo kế hoạch, năm 2014, xã Phú Thuận sẽ thả nuôi khoảng 260 héc-ta tôm.