Ông Bùi Đăng Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh Bình Thuận, vừa cho biết, thanh long Bình Thuận vẫn được xuất khẩu bình thường sang Trung Quốc và các thị trường khác.

Tuy nhiên, hiện đang chuẩn bị vào mùa của nhiều loại trái cây như: sầu riêng, chôm chôm, xoài… nên thanh long bị cạnh tranh, dẫn đến giảm giá. Hiện thanh long loại trái đẹp có giá khoảng 12.000 đồng/kg, loại thường 5.000 - 7.000 đồng/kg, tương đương mức giá cùng kỳ năm ngoái. Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, hiện sản lượng thanh long toàn tỉnh khoảng 400.000 tấn/năm, trong đó 80% xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, số còn lại xuất sang các thị trường khác và tiêu thụ nội địa.