Vào lúc 7h, 29/5/ 2014, tại vùng biển ven bờ xã Phước Thể, huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Ban quản lý dự án Điệp cùng đại diện các cơ quan chức năng và 50 ngư dân đã thả 2000 con giống Điệp xuống biển để tái tạo nguồn lợi. Giống điệp quạt này được lấy từ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Nha Trang.

Việc thả con giống điệp là một phần nội dung trong đề án “Xây dựng mô hình quản lý cộng đồng về bảo vệ, tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lợi điệp quạt tại vùng biển ven bờ xã Phước Thể, huyện Tuy Phong”. Với mục tiêu quan trọng là tạo sinh kế ổn định, nâng cao giá trị nguồn lợi và khai thác bền vững nguồn lợi điệp, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái vùng ven biển. Qua đó, khai thác triệt để các thế mạnh của địa phương, tạo ra sinh kế mới cho cộng đồng góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Góp phần giải quyết nguồn nguyên liệu vững chắc cho các doanh nghiệp chế biến trong tỉnh.