Theo Chi cục Bảo vệ thực vật, bệnh chổi rồng đang bùng phát gây hại cho 181ha sắn ở huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân (Phú Yên).

Chi cục Bảo vệ thực vật nhận định, bệnh chổi rồng có khả năng phát sinh trên diện tích sắn trồng mới do nông dân sử dụng giống nhiễm bệnh và không nhổ bỏ các cây sắn đã có biểu hiện bệnh. Để phòng trừ, nông dân cần tiêu hủy thân cây và tàn dư còn tươi của cây sắn ở các vùng trồng đã bị bệnh.

Theo Sở NN-PTNT, niên vụ sắn 2014-2015, toàn tỉnh đã trồng mới 10.570ha, giảm 20% diện tích so với cùng kỳ. Các nhà máy chế biến tinh bột sắn đã đưa vào trồng các giống mới như KM149, KM98-5, KM140… Tuy nhiên, nông dân vẫn trồng giống sắn cũ nên đã bùng phát bệnh chổi rồng.