Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2014, ngày 31/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thả 30.000 con giống thủy sản xung quanh khu Ramsar, vùng cửa biển Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân (Cà Mau), trong đó có 10.000 con cua và 20.000 con tôm, số giống được thả đều khỏe mạnh, sạch bệnh.

Thả giống ra biển là hoạt động được tỉnh Cà Mau tổ chức thường xuyên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản đang có nguy cơ cạn kiệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư, đặc biệt là ngư dân ven biển không sử dụng các biện pháp khai thác tận diệt, cùng chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản một cách bền vững.