Theo Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối, hiện sản phẩm cá tra đã có mặt ở 142 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 90% thị phần thế giới.

Các thị trường chính tiêu thụ sản phẩm cá tra Việt Nam là: Mỹ, Châu Âu, ASEAN, Trung Quốc và Hong Kong, Mexico, Brazil, Ai Cập, Saudi Arabia, Colombia, Australia chiếm tỷ trọng 77,5% tổng giá trị xuất khẩu cá tra năm 2013.

Tuy vậy, trong 10 thị trường nhập khẩu chính thì có tới 7 thị trường giảm nhập khẩu trong những năm gần đây, giảm mạnh nhất là EU và Saudi Arabia. Các thị trường còn lại là Mỹ, Trung Quốc và Hong Kong, Ai Cập tăng nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với các năm trước đó.

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối cũng chỉ ra những bất cập trong sản xuất, kinh doanh chế biến hiện nay. Đó là sự cạnh tranh gay gắt thiếu lành mạnh giữa các nhà chế biến cá tra trong nước bằng cách hạ giá bán trung bình từ 3,5 USD/kg trước năm 2006 đến nay chỉ còn khoảng 2,5 USD/kg.

Đi kèm giảm giá buộc các doanh nghiệp giảm chất lượng sản phẩm. Việc lạm dụng hóa chất tăng trọng, tỷ lệ mạ băng quá cao để gian lận thương mại… dẫn đến uy tín chất lượng cá tra ngày càng giảm sút.