Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết: Thời gian gần đây, tình hình sâu đục thân gây hại cà phê trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là trên địa bàn TP Đà Lạt, đã tái phát và diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Tính đến cuối tháng 5/2014, tại các xã Xuân Trường, Trạm Hành và Tà Nung của TP Đà Lạt đã có 440ha cà phê bị sâu đục thân gây hại. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, sâu đục thân mình trắng đang trong giai đoạn vũ hóa nên chỉ trong thời gian ngắn sắp tới sẽ có một lứa trưởng thành (thành con xén tóc) nên diện tích cà phê bị gây hại sẽ gia tăng.

Một trong những nguyên nhân khiến cho sâu đục thân gây hại mạnh trên cây cà phê ở địa bàn Đà Lạt là vườn cà phê thường không được trồng cây che bóng mát, hoặc những vườn cà phê có cây hồng che bóng nhưng đây là trong giai đoạn cây hồng rụng lá nên khả năng che bóng không cao đã tạo điều kiện cho sâu đục thân phát triển.