Huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) hiện có 2,8 nghìn ha chè (trong đó có 2,6 nghìn ha chè kinh doanh). Năm 2014, huyện phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 34 nghìn tấn, tăng 5% so với 2013.

Tuy nhiên, những tháng đầu năm, do mưa kéo dài, độ ẩm cao nên đã có khoảng 60ha chè trên địa bàn huyện đã xuất hiện bệnh phồng lá và có khả năng lây lan trên diện rộng. Trước tình hình đó, các phòng chức năng của huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn bà con tích cực phòng trừ bằng các biện pháp như: tăng cường kiểm tra các nương chè nhằm phát hiện bệnh sớm; vệ sinh, làm sạch cỏ dại, tạo độ thông thoáng cho nương chè; bón phân cân đối; đối với những nương chè đã bị nhiễm bệnh, bà con hái và tiêu hủy hết các búp, lá có vết bệnh, đồng thời xử lý bằng thuốc hóa học phù hợp… Nhờ vậy, bệnh phồng lá chè trên địa bàn huyện được phòng, trừ kịp thời, không lan rộng, không gây ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm chè.

Hiện nay, diện tích 60ha chè bị bệnh đã đã hồi phục sinh trưởng và cho thu hoạch. Sản lượng chè búp tươi của huyện đạt trên 4.400 tấn, bằng 13% kế hoạch năm, chỉ giảm 3% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc tích cực phòng trừ sâu, bệnh, huyện Đồng Hỷ cũng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc 13 vườn ươm chè cành với 1.018 vạn hom đảm bảo cung cấp đủ giống cho kế hoạch trồng mới, trồng phục hồi 200ha chè trong năm 2014. Đồng thời đôn đốc các hộ dân chuẩn bị đất, đảm bảo qui trình kỹ thuật trước khi cấp cây giống, đến nay diện tích đất đạt yêu cầu được nghiệm thu trồng chè là 155ha/200ha, bằng 77,5% kế hoạch.