Những ngày này, thương lái thu mua thanh long trên địa bàn huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) với giá từ 2.000 đồng - 5.000 đồng/kg, mức giá thấp nhất từ đầu năm đến nay (được biết cùng thời gian này năm ngoái giá thanh long ở mức 10.000 đồng - 12.000/kg). Một thương lái cho biết giá thanh long xuống thấp như vậy là do vào mùa thuận nên thanh long được mùa, sản lượng tăng trong khi sức mua giảm.

Với giá bán như trên, người trồng thanh long không khỏi lo lắng đầu ra cho trái thanh long sắp tới bởi diện tích trồng thanh long trên địa bàn huyện tiếp tục tăng nhanh (do các năm qua, trồng thanh long cho lợi nhuận hơn hẳn so với các lợi cây trồng khác). Trái thanh long hiện nay chủ yếu được xuất bán sang thị trường Trung Quốc.

Mặt khác, dịch bệnh đốm trắng trên cây thanh long đang lan rộng trên diện tích lớn làm tăng chi phí sản xuất. Với giá này người trồng thanh long cầm chắc là lỗ vốn.

Nếu tình hình này giá cả như thế này kéo dài, người nông dân cần cân nhắc khi trồng mới thanh long.