Thời gian qua ở Đồng Nai, giá heo hơi liên tục tăng và hiện đang đứng ở mức 53-55 ngàn đồng/kg, mức cao nhất trong vòng vài năm trở lại đây. Gà lông màu cũng tăng giá mạnh, ở mức người chăn nuôi có lãi: từ 40-44 ngàn đồng/kg. Do đó, người chăn nuôi trên địa bàn Đồng Nai đang mạnh dạn tái đàn, tăng đàn. Tính đến nay, tổng số heo nhập nuôi mới trên toàn tỉnh là gần 299 ngàn con, trong đó heo có nguồn gốc địa phương gần 223 ngàn con. Như vậy, tổng đàn heo của tỉnh hiện lên đến khoảng 1,33 triệu con, chăn nuôi trang trại chiếm gần 60%. Ngoài ra, tổng đàn gà cũng đạt trên 12 triệu con với chăn nuôi trang trại chiếm 85,8%.