Nhằm giúp bà con tiêu thụ vải thiều thuận lợi, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã thành lập đoàn công tác khảo sát các thị trường truyền thống tại một số tỉnh, thành phố và cửa khẩu quốc tế như: Hà Khẩu (Lào Cai), Tân Thanh (Lạng Sơn), Hà Nội, một số thành phố lớn khác.

Huyện cũng chủ động tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều, tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; in tem nhãn bao bì.

Bố trí lực lượng bảo đảm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trên địa bàn bố trí đủ nguồn vốn, thủ tục nhanh gọn. Ưu tiên cung cấp điện ổn định cho nhân dân, đặc biệt là các cơ sở sản xuất đá cây, thùng xốp, thu gom rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường… Huyện cũng trích 500 triệu đồng thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhân dân thu hoạch, chế biến, tiêu thụ vải thiều.

Theo lãnh đạo một số đơn vị chức năng của huyện, hiện nhiều chủ hàng, thương nhân Trung Quốc đã đặt tiền cọc cho chủ các điểm cân, cơ sở sản xuất thùng xốp, đá cây trên địa bàn huyện… sẵn sàng vào vụ thu hoạch vải thiều.