Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, đến nay toàn tỉnh Vĩnh Long có 3 mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Đó là các mô hình tại các xã Tân An Luông (Vũng Liêm), Mỹ Lộc (Tam Bình) và Tân Long (Mang Thít).

Sản xuất lúa VietGAP giảm lượng lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đang được nhiều nông dân áp dụng đạt hiệu quả tốt.

Quy mô diện tích sản xuất còn nhỏ- mỗi nơi chỉ có khoảng 30ha, nhưng đem lại lợi ích lớn là làm thay đổi dần nhận thức của nhiều nông dân, từ canh tác theo tập quán truyền thống sang sản xuất lúa theo đúng bài bản và khoa học hơn. Trong sản xuất đã giảm đáng kể lượng lúa giống gieo sạ, phân thuốc hóa học cũng sử dụng hạn chế đi rất nhiều, năng suất lúa lại tăng, chất lượng tốt hơn và lợi nhuận cao hơn.

Đây là xu hướng mà nhiều nông dân tham gia các cánh đồng mẫu lớn ở Đông Thạnh (TX Bình Minh), Xuân Hiệp (Trà Ôn), Long An (Long Hồ) cũng đang hướng đến. Tại 3 nơi đã thực hiện như Tân An Luông, Mỹ Lộc, Tân Long, diện tích sản xuất lúa VietGAP cũng tiếp tục được mở rộng thêm và nhiều nông dân rất muốn được tham gia.