Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 4 đợt nước mặn xâm nhập lên huyện Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng). Nhưng nước mặn không vượt qua Ngã Năm, nhờ vậy, vùng sản xuất lúa ổn định của tỉnh Bạc Liêu không bị mặn xâm nhập.

Nhằm đảm bảo nguồn nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản, trước đó, Chi cục Thủy lợi đã có lịch thông báo thời gian cho nông dân biết 10 đợt lấy nước mặn. Mỗi đợt lấy nước kéo dài từ 4 - 5 ngày, không trùng với ngày triều cường biển Tây.