Từ đầu năm đến nay, các phương tiện đánh bắt đã khai thác được khoảng 50.000 tấn thủy hải sản.

So với cùng kỳ năm, do chi phí đầu tư đi biển tăng cao, nên các phương tiện khai thác gần bờ lợi nhuận giảm. Cộng thêm việc khai thác kém hiệu quả nên phần lớn hòa vốn. Các phương tiện hành nghề lưới tôm, lưới cá khoai đi trong ngày cho lãi từ 0,5 - 1 triệu đồng/ngày; nghề lưới rê cá cháy, cá chét, cá dù lãi từ 2 - 5 triệu đồng/chuyến (2 - 3 ngày)... Riêng nghề khai thác tôm bố mẹ cho lợi nhuận khá cao, lãi trung bình khoảng 200 - 300 triệu đồng/phương tiện/chuyến (60 - 75 ngày).