Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có hơn 1.270 phương tiện khai thác, đánh bắt thủy hải sản. Từ đầu năm đến nay, các phương tiện này đã khai thác hơn 36.390 tấn thủy sản. Trong đó, tôm chiếm 5.254 tấn, cá và thủy sản khác hơn 31.140 tấn.

So với cùng kỳ năm trước, hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản gặp nhiều khó khăn. Ngoài nghề cào đôi cho doanh thu 120 - 150 triệu đồng/chuyến (12 - 15 ngày), hay nghề lưới rê cho thu nhập cao, các nghề còn lại đều không có lãi hoặc lãi ít. Nguyên nhân là do chi phí (giá xăng dầu, thực phẩm, ngư lưới cụ...) đi biển tăng cao