*Hơn 10.190 ha tôm nuôi bị thiệt hại

Đến nay, Công ty Bảo Việt Bạc Liêu đã thực hiện 1.990 hợp đồng với 1.435 hộ nông, ngư dân tham gia chương trình bảo hiểm cho con tôm. Diện tích bảo hiểm là 1.374,9ha và tổng giá trị bảo hiểm 639,034 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Bảo Việt Bạc Liêu cũng đã xem xét giải quyết bồi thường cho 1.936 hợp đồng của 1.320 hộ trên diện tích 1.311ha bị thiệt hại, với tổng số tiền bồi thường 39,84 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm tôm nuôi năm 2013 trên địa bàn tỉnh khi có ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương và tỉnh.

* Theo thống kê của ngành Nông nghiệp tỉnh, tình hình nuôi trồng thủy sản từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn. Tính riêng trong tháng 4/2013, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại hơn 10.190ha. Trong đó, mức độ bị thiệt hại chiếm hơn 70%, chủ yếu là tôm nuôi công nghiệp - bán công nghiệp gần 270ha; còn lại là diện tích tôm nuôi theo hình thức quảng canh và quảng canh cải tiến. Tuy nhiên, nông dân chỉ mới khắc phục được hơn 6.000ha, chủ yếu là các mô hình nuôi tôm sinh thái.