Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam cho biết, đến hết tháng 4, trong số 7.000ha diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, đã có 5.614ha được thả nuôi (đạt 80,2%, giảm 5,12% so với cùng kỳ). Trong đó, có 4.634 ha diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đối tượng nuôi nước ngọt chủ yếu là các loại cá mè, trôi, trắm cỏ, chép, rô phi. Diện tích thả nuôi nước lợ mới chỉ có 980ha (trong tổng số 2.200ha, giảm 23,62% so với cùng kỳ); đối tượng nuôi thủy sản nước lợ chủ yếu là tôm thẻ chân trắng.