Để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và chủ động phòng chống dịch bệnh, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bạc Liêu đã phát động phong trào nông dân tham gia chương trình “3 giảm - 3 tăng” và sử dụng giống lúa chất lượng cao. Diện tích áp dụng mô hình này ở vụ đông xuân hơn 40.000 ha.

Việc áp dụng chương trình “3 giảm - 3 tăng” và sử dụng giống lúa chất lượng cao đã mang lại nhiều lợi ích cho nông dân. Không chỉ giảm chi phí đầu tư về phân bón, thuốc trừ sâu, giảm sâu bệnh phá hại, mà chất lượng gạo còn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục phát động và nhân rộng chương trình này.